INFORMACIJE

RAUMBERGER TRGOVINA, Vl. Ivan Raumberger

OIB: 54759988342 / IBAN: HR4023400091150115026 (PBZ)

Kontaktirati i posjetiti nas možete u našem uredu od ponedjeljka do petka od 7:00 do 15:00 sati

Jurja Dobrile 24, 35000 Slavonski Brod

T. +385 35 442 121
M. +385 98 736 251
M. +385 91 5324 909

ivan.raumberger @ sb.t-com.hr